Cebas Thinking Particles Một Công Cụ FX Ác Liệt Tạo Hiệu Ứng VFX

Một số kiến thức cơ bản với Cebas Thinking Particles để đỡ vất vã về sau

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2632087E2D309D29

Phần menu bên trái sẽ dẫn đến các tutorial cơ bản Quick Start

https://www.cebas.com/manual/thinkingParticles/index.htm#t=Tutorials%2Ftutorial1thinkingparticles.htm
 
Luôn luôn đối với một phần mềm mới, nên coi Document, hiểu về giao diện, hiểu về concept cách vận hành
https://www.cebas.com/manual/thinkingParticles/index.htm#t=Introduction%2FthinkingParticels_Overview%2FUserInterfaceOfThinkingParticles.htm
 
Thinking Particle (TP) và Phoenix bởi Joe Gunn
https://vimeo.com/376655612
 
TP vỡ kính
https://youtu.be/oTceKQ8IazQ
 
TP join surface
https://youtu.be/8GzPfknC6_k
 
Tutorial của Chaosgroup làm TP với Phoenix FD
https://docs.chaosgroup.com/display/PHX4MAX/Collapsing+Building
 
20 phút với cá voi bay lên từ master về TP Jignesh Jariwala
https://www.iamag.co/whale-splash-tutorial/
 
Khá nhiều thông tin trong một bài talk Goran Pavles, Senior FX Lead, có thông tin theo thời gian phía dưới trên từng mỗi case
https://youtu.be/9YSMdhzDOcw
 

Bộ DVD TP 4.0 Dùng Trong Sản Xuất Được Free

https://vimeo.com/channels/tp4

 

Thinking Particles Tutorial Của Eloi Andaluz Fullà

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KT2b69cG8sFPcQzfxvdbdWTBAppsjZq
Thông tin bộ DVD https://sites.google.com/site/m3dgptpprojects/home/tp4-projects/dvd-projects/tp4_dvd-1

TP tutorial theo dạng kênh

Chứa rất nhiều video tutorial, video phỏng vấn, rất hiệu quả cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn vào quá trỉnh tạo FX bằng Cebas Thinking Particles
https://vimeo.com/channels/tptuts
https://vimeo.com/channels/990227
https://vimeo.com/channels/cebastuts
 
Mình rất khoái cái phim Trung Quốc này, rất ấn tượng, The Wandering Earth
https://vimeo.com/325070091
 
TP và render V-Ray, dùng Phoenix FD bởi Hammer Chen
https://youtu.be/UC1dd1CmzU8?list=PLr2jKyAz7btuSwBBIITOXIc8WPpkTP3Pc
 
Tp tutorial làm thứ gì đó mọc lên theo định trước (rig)
https://youtu.be/QuAQNx2LT0s
 
TP tutorial làm destruction bằng force
https://youtu.be/xE4S-VkOnx4
TP destruction phá tường
https://youtu.be/DqYhXTHAXQ4
 
Có một bộ TP rất cơ bản, làm các FX nhỏ đã lâu, của CMI VFX, Autodesk 3DS Max Thinking Particles Introduction
https://vimeo.com/100461855
 

Kỹ thuật cao với Joe Scarr

P2 https://vimeo.com/291547569
P3 https://vimeo.com/291554614
P4 https://vimeo.com/291558849
P5 https://vimeo.com/291572843
P6 https://vimeo.com/291577059 (hướng dẫn về kỹ thuật, pipeline làm ra các shot đang để trên banner của group Yêu FX/TD :D)
 
Buổi talk của Joe Scarr về VFX và dùng TP
https://youtu.be/v6UIIo9MjpM
 
Tip & Trick dùng Cebas TP (nếu đã biết TP)
https://youtu.be/vwmv4qk2ueU
 
Allan McKay chuyên dùng món này, khóa học được bán sử dụng Cebas TP nhiều nhất là:
https://www.liveactionvfx.com/
Nguyên playlist các tutorial Free và course của Allan McKay
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr2jKyAz7btseGsNlLay9F5BIeoqrFUWp
 

Về tutorial của TP kết hợp với Phoenix FD

có một danh sách tutorial free ở đây do chính Chaosgroup thực hiện – có thể nói là nguyên dây tutorial choáng ngợp:

https://docs.chaosgroup.com/display/PHX4MAX/Tutorials
 
Hiểu nguyên workflow của mấy cái FX – pipeline nói chung thông qua dùng 3DSmax, Cebas Thinking Particles:
Coi training GNOMON của Brandon Young, rất đầy đủ thông tin) https://www.thegnomonworkshop.com/tutorials/production-fx-workflows
 

Coi training The House FX hiểu về pipeline:

https://www.imyourfriend.com/thehousefx
 
Xem tài liệu TP Mayhem là 1 website dạng thư viện, kiến thức bao gồm rất nhiều kỹ thuật, công cụ, thông tin về cách dùng Thinking Particles trong VFX
https://sites.google.com/site/tpmayhem1/home
Toán Luôn Cần Cho FX, TP Cũng Không Ngoại Lệ
Sử dụng toán đúng cách, FX của bạn sẽ lăng lệ, dễ dùng, dễ thay đổi, các hàm toán và định nghĩa toán này sử dụng trong 3DS Max (Maxscript)
  • https://sites.google.com/site/tpmayhem1/home/notes/math
  • https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/?guid=GUID-D77C780A-4E8A-4528-949F-CC09AAE048DA
  • https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/?guid=GUID-6A7CDE12-1F9B-4214-BC86-CD3FA5C05E1C
 

Google search ai ?

Joe Gunn
Will Wallace (https://www.imyourfriend.com/)
Hammer Chen
Joe Scarr
Allan McKay
Jignesh Jariwala (Page vimeo: https://vimeo.com/jigneshjariwala)

Post Author: Vu Pham