Cebas Visual Technologies Ra Mắt Thinking Particles 6.5

Cebas Visual Technologies vừa ra mắt phiên bản Thinking Particles 6.5 với rất nhiều tính năng giúp các họa sỹ có thể đưa sản phẩm kỹ xảo của họ lên một tầm cao mới.

Các tính năng mới gồm có:

  • Thêm các tính năng tạo cụm cho Volume Breaker
  • Tạo noise displacement cho mặt trong của mảnh vỡ.
  • Cải thiện tính ổn định của FlowEmitter khi giả lập chất lỏng.
  • PLight cho phép dùng Omni Light với shadow.

Cùng nhiều cải thiện khác với Geomcontact, NodeAttribute, GeomPoint, LayerToParticle trong bản cập nhật mới. Các bạn có thể xem chi tiết về những thay đổi trong Thinking Particle 6.5 tại đây: http://cebas.com/index.php?pid=news_article&nid=580
Post Author: Luân Nguyễn