CG 101: Normal map là gì?

Có nhiều trường hợp các mô hình có độ phân giải cao không thể được sử  dụng vì yêu cầu tính toán để làm việc với rất nhiều đa giác. Vì thế, trong bài học này chúng  ta sẽ học về Normal Map và cách chúng được sử dụng để chuyển các chi tiết có độ phân  giải cao sang các mắt lưới có độ phân giải thấp hơn.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo