Chaos Group Ra Mắt V-Ray Cho Unreal Engine

Với V-Ray cho Unreal Engine, bạn sẽ sở hữu cả hai công nghệ: Real-time và Ray Traced.

Trong phiên bản Beta vừa được ra mắt này, bạn có thể mang trực tiếp scene từ 3Ds Max, Maya và Sketch Up vào Unreal Editor và render hình ảnh với công nghệ Ray Traced ngay trong Unreal.
  • Đầu tiên là tạo một scene như bạn thường làm trong 3Ds Max, Maya hoặc Sketch Up. Sau đó xuất ra thành V-Ray scene và import vào Unreal Editor bằng V-Ray for Unreal.
  • Khi  import vào, V-Ray for Unreal tự động chuyển toàn bộ vật liệu và ánh sáng sao cho tương thích với công nghệ Real-time của Unreal Engine. Lúc này, vật liệu từ V-Ray trong 3Ds Max, Maya hoặc Sketch Up sẽ được liên kết với phiên bản real-time và sẵn sàng được sử dụng để render.

  • Khi render với V-Ray for Unreal, bạn cũng sẽ đạt được chất lượng hình ảnh tương đương với render bằng V-Ray trên các phần mềm khác.
  • V-Ray sử dụng cả CPU và GPU để thực hiện bước tính Ray Traced cực nhanh.
  • Khi V-Ray scene được import, bạn có thể tận dụng ưu thế của các tính năng tương thích với VR trong Unreal Editor.
  • V-Ray for Unreal giúp tạo ra những sản phẩm VR với chất lượng cao một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Giờ đây bạn đã có thể trải nghiệm real-time và ray traced render với V-Ray for Unreal.

Xem thêm thông tin về V-Ray for Unreal tại https://www.chaosgroup.com/vray/unreal

Post Author: Luân Nguyễn