Chaosgroup Làm Webinar Hướng Dẫn V-Ray 5 Cho Người Dùng C4D Miễn Phí

Với rất nhiều tiện ích mới, thư viện vật liệu đa dạng, setup đơn giản hơn, kết hợp nhiều bộ hậu kỳ tích hợp cho ánh sáng, cho màu sắc và hỗ trợ màu Open Color IO (ACES). V-Ray 5 đã đem lại nhiều bước tiến đáng kể cho việc thực thi render hình ảnh CGI chất lượng cao mà hãng vẫn đang nổi tiếng trong thế giới làm phim giới thiệu quảng cáo, kiến trúc, animation và cả các mảng giải trí như điện ảnh, kỹ xảo. Tựu chung được tin dùng vì V-Ray có thể cho ra kết quả “photo realism” – như thật.

[box]

Đây là link nói về thông tin webinar miễn phí để đăng ký – ngày 17 tháng 2: https://www.chaosgroup.com/vray/cinema-4d/webinar-february-2021 [/box]

Với các nội dung cụ thể dàng cho người dùng Cinema 4D như sau:

  • Introduction to the new V-Ray Frame Buffer (hướng dẫn sử dụng V-Ray Frame Buffer mới của V-Ray 5)
  • Getting familiar with the user interface improvements (làm quen với các cải tiến giao diện người dùng)
  • Adding more variety to your scenes through new material layers (thêm thật nhiều tính năng thú vị thông qua đa dạng hoá layer vật liệu)
  • Walk-through the workflow changes and useful tips (làm một tour qua các thay đổi mới của V-Ray 5 và coi các mẹo, thủ thuật)
  • Enhancing the magic hour with the new Sun and Sky system (cải tiến mạnh mẽ để tạo ra được hiệu ứng giờ vàng từ hệ thống Sun & Sky)
  • Creating multiple lighting scenarios from a single render without re-rendering (tạo ra nhiều kịch bản ánh sáng chỉ từ một render duy nhất mà không cần phải render lại – tức đang nói đến light mixer)
  • Compositing renders directly in the new V-Ray Frame Buffer. (làm hậu kỳ trực tiếp ngay trên V-Ray Frame Buffer)

Post Author: Vu Pham