Chùm Giải Thưởng Cho Phim Hoạt Hình Tốt Nghiệp Sinh Viên WWF Hungary- Paperworld

WWF Hungary với loạt giải thưởng từ 2013 tới 2015 dành cho các sinh viên làm phim hoạt hình, đoạn video này hiện tại vẫn tiếp tục được viral trên mạng xã hội để chia sẻ không chỉ trong giới chuyên môn làm phim hoạt hình, mà còn cả trong các bạn biên tập khi tìm nội dung về việc liên quan bảo vệ thế giới, hay liên quan tổ chức WWF

Các giải thưởng đoạt được của đoạn phim dài 2 phút 40 giây này do sinh viên làm tốt nghiệp:

2013. Animago AWARDS – Best Visualisation Nominee
2014. New York Festivals Television & Film – GOLD WORLD MEDAL – Student Film
2014. SIGGRAPH Computer Animation Festival – JURY AWARD
2014. Anima Mundi Animation Festival – Best Commissioned Film Award
2015. 12th Kecskemet Animation Film Festival / KAFF – Best Applied Animation

Đội ngũ thực hiện (liên kết tới fan page Facebook):

Đạo diễn: László Ruska, Dávid Ringeisen
Nhà Sản Xuất: József Fülöp
Giáo Viên: Gábor Réthi
Tư Vấn: Jenö Udvardi
Soạn Nhạc: Balázs Alpár, Attila Pacsay
Âm Thanh: Balázs Alpár
Tư Vấn Về Nhịp Và Tính Kinh Kịch: Rita Domonyi
Tư Vấn Biên Tập Dựng Phim: Judit Czakó
Quản Lý Sản Xuất: Krisztina Holló Leleszi
Dựng Hình Và Vật Liệu: Miklós Erdei, Kamilla Kubisch, Dávid Ringeisen, László Ruska
Rigging: Szabolcs Szabados
Animation (diễn xuất): Zoltán Szalay, Roland Péter Bódis, Dávid Ringeisen
Hiệu ứng: Csaba Kiss, Gábor Pulai
Ánh Sáng: Dávid Svantner
Giàn Dựng Hậu Kỳ: László Ruska, Zsolt Ormándlaky
Rendering: Vertigo Digital Ltd.

Phim tốt nghiệp của đại học thiết kế mỹ thuật Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME)
2013.

Đoạn phim thể hiện các hoạt động thực hiện ra phim tác phẩm sau cùng:

Post Author: Vu Pham