Cinema 4D: Chuyển Cạnh Thành Đường Spline

Một hiệu ứng rất thú vị đến từ artist Athanasios Pozantzis, chuyển cạnh thành các đường SPLINE để tạo hiệu ứng khi render cho vật thể. Dĩ nhiên sau khi thành spline rồi thì bạn có thể làm mọi thứ hiệu ứng lên đường spline này, từ chuyển động displacement tới effector theo nhịp nhạc.

Và quan trọng nữa, đó là một plugin, cái này miễn phí, có thể tải về từ đây: https://www.dropbox.com/s/waa1zw4r3fevoro/edgeToSpline.zip?dl=0

Post Author: Vu Pham