Cinematography: Ok ! Giờ Quay Phim Cảnh Đêm Thế Nào ?

Bàn tròn các cinematographer là một masterclass đem tới từ công ty sản xuất ống kính điện ảnh Cooke cùng chia sẻ buổi talk về việc thực hiện setup cho khung cảnh về đêm – filming nighttime exterior

Post Author: Vu Pham