masterclass Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

MasterClass Về Lighting Của Roberto Schaefer

Roberto Schaefer là cinematographer người Mỹ, đã từng làm phim 007 Quantum Of Solace có một buổi truyền đạt kinh nghiệm với những kiến thức tuyệt vời về Lighting. Đây là những tư liệu rất quí giá từ những cinematographer rất thành công và lão làng. Các anh em làm video, làm phim và cả […]