Clip Mô Tả Cách Làm Phim Hoạt Hình Tom & Jerry Phiên Bản Điện Ảnh 2021

Đây là những clip phim của các đơn vị phát triển phim hoạt hình Tom & Jerry phiên bản điện ảnh, tất cả đoạn phim đều sử dụng kỹ thuật hoà trộn quay phim và những bảng vẽ phim hoạt hình 2D sau đó 3D sẽ dựa lên đó mô tả thành những hình ảnh CGI phiên bản điện ảnh.

Những thước phim này được tung ra nhằm mục đích truyền thông quảng bá cho bộ phim hoạt hình cổ điển được làm lại thành điện ảnh và đang ra rạp năm nay, 2021.

Post Author: Vu Pham