Course Hay Siggraph: Particle System Cho Physics-based Animation Cơ Bản

Trong các bài tập về phát triển đồ họa máy tính (computer graphics) sẽ luôn có các kiến thức cơ bản mà trong đó tạo ra một hệ thống particle từ không có gì sẽ là thành phần không thiếu của nội dung khóa học. Blog giới thiệu course hay đến từ Siggraph cho các bồ quan tâm về lập trình đồ họa máy tính, cũng như là cơ sở nền tảng đọc thêm gia tăng kiến thức của FX TD hay Technical Artist.

The Genesis Effect là hệ thống particle đầu tiên từng được tạo ra từ máy tính và ứng dụng vào công nghệ làm phim kỹ xảo.

Link từ Siggraph đến với bài học cơ bản:

  • Bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=zjmiV1D_Kw8
  • Bài 2: https://www.youtube.com/watch?v=IIxXUpGSizY


 

Post Author: Vu Pham