Đánh Giá Depth Theo Video Real Time

Siggraph 2020 có một team đã trình làng kỹ thuật ước tính chiều sâu theo hình ảnh dựa trên video ghi hình chỉ từ điện thoại, không cần dùng thiết bị nào cao cấp. Phần depth này được tính dựa trên chiều sâu hình học và mật độ pixel dựa trên tín hiệu video ghi nhận.

Liên kết tới chi tiết và source code của dự án đo lường depth qua video.

Post Author: Vu Pham