Đôi nét về dòng lệnh Fill Selection trong Cinema4D

Lệnh Fill Selection giúp bạn dễ dàng di chuyển giữa các Polygon

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo