CINEMA Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn Baking Dynamics trong Cinema4D R13

« 95.Dynamics-mặt cắt… « Trở về danh mục 97.Fresnel vật lý… » Nếu dynamic animation trong scene diễn ra chậm trong viewport và bạn muốn xem nó trong realtime, tính năng baking dynamic sẽ giúp ích cho bạn. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 95.Dynamics-mặt cắt… « Trở về danh mục 97.Fresnel […]

Hướng dẫn xử lý Intersections và Jitter trong Cinema4D R13

« 94.Tắt bề mặt lưới… « Trở về danh mục 96.Tối ưu cho Dynamics… » Tính năng rigid body dynamics trong Cinema4D R13 sẽ giúp hạn chế object jitter và intersect với nhau Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 94.Tắt bề mặt lưới… « Trở về danh mục 96.Tối ưu cho Dynamics… […]

Realistic Motion Blur trong Cinema4D

« 92.Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 94.Tắt bề mặt lưới… » Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách activate realistic motion blur trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 92.Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 94.Tắt bề mặt lưới… »

Hướng dẫn về Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

« 91.điều chỉnh Muscle… « Trở về danh mục 93.Renderer Vật lý… » Sử dụng subsurface scattering shader sẽ giúp tiết kiệm thời gian render Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 91.điều chỉnh Muscle… « Trở về danh mục 93.Renderer Vật lý… »

Hướng dẫn về Realistic Depth of Field trong Cinema4D R13

« 89.Copy-Paste texture… « Trở về danh mục 91. điều chỉnh Muscle… » Video này sẽ chỉ cho bạn cách activate và animate DoF bằng cách sử dụng physical rendering mới trong cinema4D R13 Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 89.Copy-Paste texture… « Trở về danh mục 91. điều chỉnh Muscle… »

Hướng dẫn về Copy và Paste Texture trong Cinema4D

« 88. Progressive Render Mode… « Trở về danh mục 90. Độ sâu trường ảnh thực… » Video này sẽ chỉ cho bạn cách copy texture và shader từ material channel này sang channel khác Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 88. Progressive Render Mode… « Trở về danh mục 90. Độ […]

Chế độ Progressive Render Mode trong Cinema4D R13

« 87. Lệnh Chỉ hướng mới… « Trở về danh mục 89. Copy-Paste texture… » Chế độ render mới trong phiên bản R13 cho phép bạn kiểm soát thời gian render animation Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 87. Lệnh Chỉ hướng mới… « Trở về danh mục 89. Copy-Paste texture… »

Hướng dẫn về New Navigation trong Cinema4D

« 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… » Cinema4D R13 mang đến tính năng mới cho phép bạn dễ dàng navigate object hơn Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… »

Hướng dẫn về New Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

« 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… » Cinema4D R13 mang đến tính năng Subsurface Scattering mới giúp tạo ra material thực tế hơn. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… »