Dreamworks Animation 2020 Thực Hiện Phim Hoạt Hình Mới Trên Netflix

Netflix có phim mới do Dreamworks Animations (hãng phim hoạt hình lớn này của Mỹ đã đóng cửa vào năm 2015 – tiền thân là cty PDI, Dreamworks Animation làm mới lại sau khi NBCUniversal thâu mua 3.8 tỷ USD) thực hiện, có vẻ đây là các sản phẩm mới của hãng.

Các bài báo PR cho phim này có phỏng vấn phong cách làm phim mới của Dreamworks Animation từ chị Kathy D Tran (CG Lighting / Compositing director) là xử lý ánh sáng, màu sắc, môi trường sẽ nhẹ nhàng, kiểu vừa hoạt hình vừa video game. Cơ bản là show này làm cho hình giống video games (các bạn nhỏ bây giờ chơi game nhiều hơn. Sử dụng V-Ray và Maya cùng với Nuke để thực hiện các chi tiết theo executive producer mong muốn để phù hợp về visual development cũng như đề bài của dự án. Về hiệu ứng nước và các FX thì nói chung là phức tạp nhất trong show, có quá nhiều element cùng xảy ra đồng thời như bọt rồi bụi nước, sử dụng số lượng khủng khiếp về particle, cần phải có mấy cái đó thì 1 shot nhìn mới bắt mắt. #làmphimhoạthình #cartoon

Post Author: Vu Pham