GDC 2019 Unreal Engine Giới Thiệu Về Phát Triển Dự Án

Với những thành công liên tục từ khi phát triển Unreal Engine 4, và những sáng tạo không ngừng trong cách phát triển game, phát triển engine đã đem lại cho cộng đồng đầy những điều thú vị, giúp cho các nhà phát triển game giảm bớt lượng tài nguyên tiêu thụ, tập trung nhiều hơn vào sản phẩm cốt lõi. Epic Games đang ngày càng là một tên tuổi lớn mà họ đang hy vọng rằng với dòng game mới của mình Fortnite sẽ đem lại sự kỳ diệu, một cộng đồng to lớn nhưng Google, Facebook

Build trực tiếp hiệu ứng FX vào thẳng trong Unreal thay vì giả lập bằng sprite hay texture, và điều tuyệt vời là sử dụng ngay Blue Print để làm chuyện đó

Cải thiện rất nhiều về animation mà có thể thực hiện thông qua các sript để công việc thủ công được dễ thở hơn

Một danh sách rất nhiều những tính năng mới mẻ, những phát triển mới sẽ làm hài lòng tất cả các nhà phát triển dựa trên Unreal Engine

YERBA BUENA TECH TALKS
Ray Tracing in Unreal Engine 4.22
Unreal Engine’s Audio Rendering: Retrospectives and Case Study Analysis
Refactoring the Mesh Drawing Pipeline for Unreal Engine 4.22
New Animation Features in Unreal Engine
Causing Chaos: The Future of Physics and Destruction in Unreal Engine

UNREAL ENGINE LEARNING THEATER TALKS
A Hands-on Look at Using Ray Tracing in Games with UE 4.22 
Order from Chaos – Destruction in UE4
Building Effects with Niagara and Blueprint
Enhancing Animation with Control Rig
Learning to Make Games with UE4 and Action RPG

Post Author: Vu Pham