Giải Thích Xử Lý Hiệu Ứng Nước CGI Trong Phim Mona

Các tác giả về fx tại Disney đã giải thích quá trình xử lý cách cho ra hiệu ứng nước CGI đầy bắt mắt, họ đã sử dụng nhiều công cụ custom hơn là gói có sẵn trong các phần mềm 3D khi làm phim hoạt hình Mona.

Phim hoạt hình Moana do Disney làm cũng là một trong các phim gây nhiều tranh cãi trên thế giới về nhiều sự kiện lịch sử văn hóa của tộc người tại vùng đảo Polynesian, cũng như cốt ruyện mang đầy tính công thức kiểu công chúa Disney xưa nay cũng đem lại không ít khó chịu cho lượng khán giả toàn cầu, gây ra nhiều vụ cãi vã cũng “nổ não”.  (xem thêm tại liên kết)

Post Author: Vu Pham