Houdini Side FX Cách Thực Hiện Nhanh Chóng Simulation FX Nước Tỉ Lệ Nhỏ

CG Forge do Tyler Bay thực hiện các tutorial rất hữu ích cho người dùng mới tiếp cận Houdini FX, anh cũng cho thấy rất nhiều hướng dẫn sử dụng đa đạng phong phú các simulation FX có qui mô nhỏ như các phiên bản mô hình thu nhỏ, đài phun nước, các kích thước này giúp simulation nhanh chóng, khi huấn luyện tutorial cũng có số người dùng đông đảo thuận theo hơn là các tiêu chuẩn Houdini FX large scale qui mô khổng lồ mà sẽ rất là mất công sức thực hiện tutorial cũng như dễ làm người mới nản chí.

Đây là cách dùng Pyro để simulation và tạo ra nước có tỉ lệ thu nhỏ thay vì dùng FLIP Solver
Post Author: Vu Pham