Houdini Và Unreal Engine Kết Nối Mạnh Mẽ

Nhân sự kiện Facebook ủng hộ Blender. Hồi 13 tháng 11, 2020 thì Epic Games cũng đầu tư vào Side FX, xem ra sắp tới rất nhiều thứ free nữa được tung ra của cả các công ty đầy phóng khoán này #unrealengine #houdinifx
https://www.sidefx.com/community/epic-games-invests-in-sidefx/

Tutorial: particle Houdini qua Niagara Unreal Engine
Part 1: https://youtu.be/GAn1Za1MYW4
Part 2, qua volume: https://youtu.be/2El0krjF_lA
Part 3, impact data: https://youtu.be/P3I8k5JqaI8
Part 4, packed particle: https://youtu.be/vqGblCiKm2c

Nâng cấp kỹ năng làm việc với Niagara trong Unreal Engine: https://youtu.be/31GXFW-MgQk

Các tài liệu liên quan:
Niagara Visual Effects Documentation – https://docs.unrealengine.com/Engine/Niagara/index.html
Vertex Animation Tool – https://docs.unrealengine.com/en-US/Engine/Animation/Tools/VertexAnimationTool/index.html
An Introduction To Niagara | Feature Highlight | Unreal Engine Livestream- https://youtu.be/s7QpAkzx5eM

Post Author: Vu Pham