Hubbard TVC Quảng Cáo – CGI Breakdown

Tổ chức ’Dyrevernalliansen’ và chuỗi siêu thị ’REMA 1000’ liên kết giới thiệu giống gà mới ra thị trường – Hubbard, giống này được cho là sống lâu hơn, nhiều năng lượng hơn và cũng chiếm nhiều  chỗ để nuôi hơn, McCann là công ty quảng cáo đã tư vấn và sản xuất phim quảng cáo này dưới dạng CGI. Đây là video cho thấy đoạn phim quảng cáo nhìn như thật này hoàn toàn được thực hiện bởi máy tính. Các cảnh nhảy đều được tham khảo từ các diễn viên múa chuyên nghiệp.

Post Author: Vu Pham