Hướng Dẫn C4D Dựng Hình 3D Modelling Cylinder Sang Hexagon

Kỹ năng dựng hình 3D modelling trong Cinema 4D luôn cần được hoàn thiện, đây là một tutorial online được share free của Niko Schatz, giúp các artist có thể dễ dàng chuyển mô hji2nh Cylinder sang dạng mặt Hexagon

Post Author: Vu Pham