Hướng dẫn đặt Object ở cùng vị trí trong Cinema4D

Hướng dẫn di chuyển một object đến cùng vị trí với object khác bằng cách di chuyển các child object của object muốn thực hiện

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo