Hướng Dẫn Làm Lửa Với Maya Bifrost

Với hướng dẫn thực hiện simulation FX lữa với Maya Bifrost ở đây sẽ cho cái nhìn vô cùng đơn giản khi thực tập làm quen với visual graph của Bifrost, một cái module chuyện tạo FX ngay bên trong Maya
Post Author: Vu Pham