Hướng dẫn thay đổi Scupting Brush Size trong Cinema4D

Nhanh chóng thay đổi brush size và ẩn wireframe

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo