Hướng Dẫn Toán Để Làm Game – Freya Holmér

Rất phóng khoán, bồ Freya Holmér đã trao tặng cho các bồ thích làm game các video hướng dẫn toán phục vụ việc phát triển game, một cách sâu rộng, nhiều kiến thức tích luỹ sau 10 năm làm việc thực tế tại các studio games.

Math For Game – Freya Holmér 

Trong các video Freya Holmér cho thấy các kiến thức thú vị như loại toán nào trong trường rất thường hay dạy nhưng không phải loại toán nào cũng dùng vào trong phát triển video game, như vậy thì các bồ sẽ có thể dễ dàng hơn trong việc chỉ tập trung năng lượng vào học các loại toán phổ biến cho công việc yêu thích.

Đây là playlist nếu các bồ quá vội: https://www.youtube.com/playlist?list=PLImQaTpSAdsD88wprTConznD1OY1EfK_V

Thực tế thì đây cũng là các loại toán dùng trong các loại tạo hiệu FX cho VFX trong phim, diễn hoạ hình học như các kiểu pattern trong ngôn ngữ thủ pháp tạo hình kiến trúc. Nhưng dùng phổ biến nhất là cho phát triển video games và VFX cho phim.

Pháp Tuyến Và Tích Vô Hướng

Không GIan Và Tích Hữu Tuyến

Lượng Giác

Nội Suy Và Vận Tốc

Post Author: Vu Pham