Hướng dẫn xử lý Intersections và Jitter trong Cinema4D R13

Tính năng rigid body dynamics trong Cinema4D R13 sẽ giúp hạn chế object jitter và intersect với nhau

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo