Kỹ Xảo Đặc Biệt Cloud Tank – Hồ Tạo Mây

Từ những ngày chưa có các hiệu ứng kỹ xảo từ máy tính như bây giờ, các nhà làm phim đã liên tục nghĩ ra nhiều cách để hoàn toàn điều khiển được thời tiết, hiện tượng siêu nhiên đưa lên màn ảnh rộng. Một trong các hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt – special effects in-camera ghi hình trực tiếp đó là hồ làm mây (Cloud Tank).
Đây là trang thiết bị phụ kiện của hồ làm mây trong quá trình đang test trước khi ghi hình tại nhà của tác giả là Gavin Graham GM – Tổng quản lý điều hành hoạt động và mọi chi phí của studio trứ danh DNEG, hồ làm mây là một hồ gương kính như hồ cá, hiệu ứng khí quyển được tạo ra bằng cách bơm các chất lỏng khác nhau vào trong hồ.

2/5 đáy hồ là nước muối

3/5 phía trên là nước thường

Và đây là hình ảnh lúc đoàn làm phim ghi hình hồ làm mây

Ứng dụng của bể làm mây trong phim Close Encounter
Còn đây là hướng dẫn cách làm hồ làm mây – Cloud Tank, một practical visual effects mà không cần tới vfx simulation như Houdini
Một hướng dẫn khác nhanh gọn hơn
Post Author: Vu Pham