Một Youtube Channel Mới Về Special Effects – Chia Sẻ Những Thứ Mà Nếu Không Có CGI thì Làm Phim Làm Sao

Hiệu ứng hình ảnh trong phim đã có từ trước khi có Pixar, có các anh hùng của Marvel và hàng loạt các kỹ xảo đầy mạnh mẽ mà CGI đã tạo ra. Tuy nhiên nếu không có CGI thì sao làm phim đó là đề tài mà các Youtuber sau đây đã chọn để tạo ra cơn địa chấn về các kênh Youtube hướng dẫn làm phim. Kênh tập trung vào việc thể hiện mô hình giả – miniature, các loại hóa trang trong điện ảnh, các loại hiệu ứng hình ảnh thể hiện bằng cơ khí, code python lập trình cho mechanic để tạo ra animatronic.

Với mục tiêu làm phim rẽ tiền hơn, dùng các phương án tạo ra hiệu quả đặc biệt hiện đại giúp đạt được mọi hiệu ứng ngay trong khung hình chứ không phải qua hậu kỳ. InCamera trở thành trang Youtube đầu tiên làm chuyện này – HIỆU QUẢ ĐẶC BIỆT.

Post Author: Vu Pham