Làm Một Cái Loop Seamless Không Dấu Vết Trong Cinema 4D

Vừa rồi các bạn xem là loop chim cánh cục liên tục, được thực hiện trong Cinema 4D và render với Octane. Người dùng Shapiro500 đã rất vui vẻ để share cách làm scene render Cinema 4D với Octane là loop chim cánh cục liên tục xoáy vòng trong điệu nhạc fun. Với chuỗi tutorial 3 tập liên tục, người dùng này sẽ giúp các bạn thực hiện cái loop tương tự. Chúc các bạn có các loop DJ vui vẻ.

Trước khi bắt đầu với chuỗi bài tập, mời các bạn xem video loop mới nhất của tác giả có tên Fibonacci, trái banh là animate bằng tay:

Video part 1:

Video Part 2:

Video Part 3:

Post Author: Vu Pham