Làm Phim Quảng Cáo Giá Rẽ

Ứng dụng kỹ xảo với số lượng đạo cụ tối thiểu và các bài trí đơn giản khi nhìn vào TVC này, rất dễ dàng để giúp bạn tạo ra một phim quảng cáo giới thiệu thương hiệu sản phẩm lôi cuốn hấp dẫn, nhìn vào là biết làm nhanh mà giá rẽ, có thể gọi là chất lượng kỹ xảo như quốc tế, như Hollywood rồi còn gì, chất lượng xuyên lục địa.

Tất cả mọi thứ dựa vào hình ảnh đồ họa CG, với background được giàn dựng ngay trong phần mềm, talent ghi hình trên phông nền xanh cùng các đạo cụ, thương hiệu được giả lập CG và áp dụng motion tracking để sau đó hoàn thành. Với chi phí như vầy ở Việt Nam có thể chỉ mất khoảng 30 ~ 50tr/clip quảng cáo TVC hay chiếu trên social network. Đó là làm phim quảng cáo giá rẽ chứ gì nữa.
Video dẫn từ VFX News

Post Author: Vu Pham