Màn Hình NLE Dựng Phim Chuyên Nghiệp Bởi Eddie Hamilton

Thông thường các nhà biên tập giàn dựng video hay dựng phim chuyên nghiệp (film editor) sẽ ít khi chia sẻ công việc của mình với công chúng, một phần vì lý do bản quyền, một phần vì giới hạn trong các ràng buột giữa công việc và việc chia sẻ tài liệu bảo mật. Tuy nhiên không phải ai cũng có được cơ hội như Eddie Hamilton – một nhà dựng phim chuyên nghiệp và cũng là sự rộng rãi để chia sẻ công việc tự hào của anh với các nhà dựng phim khác, nhằm học tập và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm

Hãy thử nhìn qua các màn hình của anh (file chất lượng cao do anh cung cấp có thể tải về ở đây từ Dropbox)

Post Author: Vu Pham