Maya Bifrost Aero Master Class Giúp Làm Chủ Chức Năng Khói Lữa

Với những người dùng Maya đang muốn tạo ra khói lữa chất lượng cao, trực tiếp từ Maya ví dụ như một vụ bùng nổ khởi động hoả tiễn như thế này: (từ khoá cho các bồ muốn tìm hiểu tham khảo khi thực hiện các fx dạng tương tự “rocket launch” “smoke trail” “jet combustion”)

Để tạo ra được các video như trên, chắc chắn các bồ sẽ không muố bỏ qua các video sau đây giúp làm chủ hoàn toàn tính năng Aero tạo khói lữa trong Bifrost.

Phần 1: Bifrost Master Class: Getting started with the Aero Solver

Phần 2:

Scale Trong Bifrost

khi làm việc với simulation, chắc chắn các bồ sẽ cần phải giải quyết toán và tỉ lệ, hai cái này sẽ giải quyết rất nhiều thứ liên quan về tốc độ simulation, hiệu ứng FX nhìn thực hay không, video sau đây giải thích về scale trong Bifrost cho các bồ

Nếu các bồ không ngần ngại bỏ thời gian để hiểu sâu hơn về giải thuật hoạt động phía sau của Bifrost, là cơ sở sẽ hoàn toàn giúp các bồ sau này làm chủ các tính năng fluid simulation như lữa khói khí nước trong Bifrost, video này sẽ mở rộng tầm mắt và đầu óc của các bồ (cũng như tăng cường khả năng xoắn não)

Post Author: Vu Pham