Miễn Phí: Classy Dog Phát Hành Bộ Photo Scan Texture 8K

Bộ phát hành texture 8K toàn bộ được photo scan, chưa hết còn phát hành 3 trong 6 cây là miễn phí với giá 0$ trên Gumroad

Ngoài ra phía team cũng chỉ cách làm sao photo scan được rõ ràng và hiệu quả nhất qua video ở Youtube, có điều phần nhạc nền hơi làm phân tâm, đây là phần hướng dẫn làm sao để tối ưu hóa việc thực hiện ghi hình, lưu trữ, hiệu quả sau khi chụp, bao gồm cả một số chú ý về cơ bản nhiếp ảnh trước khi thực hiện, vấn đề của photoscan rất khó xử lý khi ánh sáng phức tạp (hay quá đẹp), quá nhiều pattern như bức tường gạch và nhiều vật thể chuyển động …

Đây là phần 2 với các ghi hình photo scan được thể hiện trong nội (trong nhà) và thông qua một bàn quay (turntable) và còn 2 video nữa trong 4 phần đã được đưa lên Youtube nhằm chia sẻ kinh nghiệm tới các họa sỹ thích môn photo scan này

 

Post Author: Vu Pham