Mô Hình Kiến Trúc Apple Campus Qua AR

Với sự hỗ trợ mới của nhiều công nghệ cũng như vật liệu, đã giúp công việc mô hình kiến trúc và giới thiệu dự án kiến trúc cất cánh. AR không chỉ riêng của Apple nhưng Apple biết cách ứng dụng nó hiệu quả nhất cho tương lai bằng cụ thể sản phẩm của mình, xem ra cách để thuyết trình giờ sẽ đi thật xa, thực tế hơn

Post Author: Vu Pham