Mở khóa Icon trong Cinema4D

Mở khóa một biểu tượng có thể giúp tăng tốc độ khi bạn cần sử dụng một biểu tượng nhiều lần như khi thêm Extrude NURBS vào một số đối tượng khác nhau. Cùng tìm hiểu thêm trong video sau đây nhé!

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo