Năm 2004 Phim Hoạt Hình CG Trông Đã Rất Ấn Tượng

Với những gì thấy về công nghệ cũ kỹ so với ngày nay, hơn 15 năm trôi qua chưa tính quá trình thực hiện phim Polar Express cũng chiếm nhiều năm tổng vào cũng gần 20 năm vậy mà CG nhìn vẫn thuyết phục, có thể nói phim điện ảnh khi thực hiện tốn kém và đòi hỏi nhiều công sức hơn hẳn so với phim truyền hình hay video thông thường. Đây hoàn toàn là cảm hứng để các artist dễ dàng thực hiện dự án cá nhân của mình

Post Author: Vu Pham