Photoshop Thiết Kế Hiệu Ứng Ảnh Nổi

Làm hiệu ứng ảnh nổi long lanh văng ra ngoài với Photoshop, bạn muốn làm thác nước đổ ra chân mây từ trong thế giới chỉ trong cuốn sách, hay các hiệu ứng chim bay ra khỏi TV, hay bạn muốn trong quả địa cầu phản chiếu người đi trên cung trăng ?
Post Author: Vu Pham