Pixar Ra Phiên Bản Mới Renderman 22.5 Và Kỷ Niệm 30 Năm

Pixar ra bản mới của Render Man, với những nét chính là hỗ trợ Denoise Optix, hỗ trợ tương tác live cho phần lighting giúp look dev tiết kiệm thời gian, với nhiều tùy chọn của camera hơn về mặt tinh chỉnh. Và điểm chính là có bản không thương mại để các artist sử dụng rèn luyện và học tập.

Trong lúc này mặc dù các chương trình render thương mai đều sử dụng GPU, chưa biết Renderman có sẵn sàng cho tương lai đang rất nhộn nhịp hay chưa. Trước mắt Renderman đang được sử dụng bởi hơn 300 công ty và đa phần đều ở Mỹ làm việc phục vụ thị trường Mỹ. Có thể dễ dàng nhận thấy các ông lớn của ngành hoạt hình và kỹ xảo như: Disney Pixar, ILM, MPC, Blizzar, Method Studios …

Một số điểm đáng chú ý mới của Renderman

 • Seamless Integration and Direct Scene Translation
 • Run RenderMan Inside the Viewport.
 • Interactive Shading, Lighting, and Geometry Edits
 • Interactive Displacement Edits
 • Pixar Surface Material
 • Plugin Support (Shave and Haircut, Yeti, Golaem, Realflow…)
 • Image Checkpointing
 • Advanced Pixar Patterns
 • Self-configuring installation with multi-version support
 • Dynamic Shader Binding
 • Easy AOVs and LPEs for Compositing
 • Easy Deep Data Output
 • OpenSubdiv
 • Precompiled and Fast Shading
 • Arbitrary Variables via Tokens
 • Comprehensive Python API

Tìm hiểu thêm ở đây

Post Author: Vu Pham