Plugin Kitbasher Cho 3Ds Max

Kitbasher là plugin cho phép gắn các chi tiết được làm sẵn vào mô hình một cách nhanh chóng. Plugin cung cấp một số lượng lớn chi tiết cùng với nhiều tính năng để tinh chỉnh mô hình trong thời gian nhanh chóng.
Các hướng dẫn chi tiết và phiên bản mới nhất của plugin được cập nhật tại: https://jokermartini.com/product/kitbash-blender/

Post Author: Luân Nguyễn