Sạc Bằng Nước Nhỏ Xíu Mà Tới 10 Giờ Điện

Trước đây lamphimquangcao.tv đã từng giới thiệu công nghệ sạc điện thoại bằng nước khi đi du lịch, phù hợp với thiết bị này là ở những dòng chảy có lưu lượng. Hiện nay có thêm hãng Blue Freedom đến từ Munich, Đức cho ra sản phẩm nhỏ hơn, sạc hiệu quả hơn và nhắm vào các cư dân thích dịch chuyển. Được cho biết là thân thiện môi trường, dễ sử dụng, năng lượng tồn tại xuyên suốt 24 giờ đồng hồ không quan trọng điều kiện thời tiết.

Cùng với những phát minh của mình, hãng còn cho ra các giải pháp mang tính dân sư cao hơn khi tạo ra năng lượng lớn hơn thông qua các thiết bị nhỏ hơn.

Post Author: Vu Pham