Show Reel Của Lead FX TD Tại Hãng Phim Hoạt Hình Blue Sky

Sau khi studio làm phim hoạt hình Blue Sky đã có lệnh đóng cửa bởi Disney, hơn 400 nhân sự của Blue Sky đang bắt đầu tìm công ty mới cho công việc của mình. Các show reel đã bắt đầu nổi lên từ các FX artist bao gồm cả các tech leader hay supervisor. Cùng xem một show reel của Lead FX TD tại Blue Sky.

Đây là show reel của Alen Lai – Lead FX TD.

 

(Nếu không coi được video, bấm vào link này)

Post Author: Vu Pham