Show Reel Của Senior FX TD Tại Hãng Phim Hoạt Hình Bluesky

Nathaniel Sims là Senior FX Technical Director tại Bluesky, với một show reel tập hợp các đoạn video về FX anh vô cùng hứng thú. (Click vào đây nếu video không xem được)

Post Author: Vu Pham