Siêu Anh Hùng Avenger Anime Phiên Bản Nội Bộ Lủng Củng

Với áo khoát anime được để lên kịch bản của Marvel – Avenger Civil War, mọi thứ có thể nói nhìn mát mắt hẳn. Đặc biệt mình thích cái phiên bản giáp sắt của James Rhodes ghê nơi

Post Author: Vu Pham