3d kiến trúc Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Xử Lý Element / Render Channel Trong Photoshop – Hậu Kỳ Diễn Họa 3D Kiến Trúc

CGAlter giới thiệu về cách xử lý các element hay còn gọi là render pass, thực tế đây là các render channel được render thêm trong quá trình cần xử lý hậu kỳ khi đưa qua các phần mềm giàn dựng hậu kỳ như Foundry Nuke, After Effect, Blackmagic Design Fusion hay bản thân Adobe […]

Cách Mạng Hóa Trong Ngành Diễn Họa Kiến Trúc

Diễn họa kiến trúc là một công việc được biết đến rộng rãi để phục vụ thể hiện một cách gần gũi với thực tế nhất về hình ảnh hoàn thiện của các thiết kế kỹ thuật do kiến trúc sư hoặc chủ đầu tư chủ nhiệm. Tại thời điểm hiện tại, diễn họa kiến […]

làm phim 3D kiến trúc

Làm Phim 3D Kiến Trúc – Rainstorm Film

10 năm gắn kết với ngành bất động sản và tài chính đầu tư địa ốc, ngoài làm phim quảng cáo Rainstorm Film còn được biết là một công ty làm phim 3D kiến trúc uy tín và cao cấp, với những chất lượng hình ảnh phim 3D kiến trúc không chỉ giúp các kiến […]