bố cục Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

60 Lời Khuyên Chụp Ảnh Xuất Sắc – Phần 4: Bố cục khung hình

« 3. Phần 3… « Trở về danh mục 5. Phần 5 … » Phần 4: Bố cục khung hình 1. Khung trong khung Ý tưởng một khung ảnh xuất hiện trong khung ảnh chính nghe có thể lạ, nhưng nếu bạn biết điều chỉnh tốt về đế đặt hoặc các cửa sổ trong hình […]