chỉnh màu Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Vai Trò Của Một Colorist Là Gì?

Vai trò của một colorist (người hiệu chỉnh màu video) hiện nay đang ngày càng quan trọng. Công việc này ngày xưa do các production designer đảm nhiệm và đóng vai trò rất lớn về cái “nhìn” của toàn bộ phim. Hiện nay, colorist là những người sẽ chịu trách nhiệm cho công việc này […]

Time Lapse Phục Hồi Chỉnh Sửa Và Lên Màu Ảnh Cũ

Tác giả đã cho coi quá trình chỉnh sửa ảnh số của bức ảnh chụp với phim lớn âm bảng 5×7, nghệ sỹ làm màu Jordan J. Lloyd đã thực hiện toàn bộ phần chỉnh sửa phục hồi màu của tấm hình có từ năm 1917, được chụp bởi Harris & Ewing tại Washington DC, […]