crowd fx Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Show Reel Về FX Tạo Đám Đông Trong CGI

Mark Adams là Crowd Supervisor tại Blue Sky studios đã trình diễn show reel hoàn toàn mới năm 2021. (Nếu không coi được video, click vào đây) Hiệu ứng đám đông hay crowd fx là một trong các phương pháp kỹ nghệ hiện thực hình ảnh về những mật độ nhân vật, đối tượng theo […]