đất mũi Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần 3: Du Lịch Miền Tây – Đường Tới Tận Cùng Đất Nước

Trên đường tới Đất Mũi ngang qua huyện Hưng Mỹ, ấp Vình Gốc, mình ghé bơm thêm xăng, đoạn đường từ chỗ này tới Đất Mũi  huyện Ngọc Hiển, mình nhận thấy trên Google Map ghi là rừng quốc gia, mình nghĩ nhiên liệu sẽ khó khăn nên cứ đổ đầy bình cho chắc ăn, […]