facebook Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phương tiện mới, quy tắc mới: Quảng cáo video trong thời đại di động

Điều quan trọng nhất cần nhớ về quảng cáo video trong kỷ nguyên di động là: điện thoại thông minh không phải là ti vi thu nhỏ. Cũng như TV không phải là chiếc đài có hình và đài không phải là báo tiếng, di động phải được nhìn nhận như bản chất của mình: […]

Facebook Trình Làng Công Cụ Giúp So Sánh Quảng Cáo Trên Mạng Xã Hội Và TV Mới

Facebook đang triển khai thực hiện hai công cụ đo đạc mới nhằm phân tích hiệu suất của Facebook và TV. Một trong hai công cụ đó là “Facebook Cross-Platform Brand Lift” dựa trên công ty phân tích truyền hình iSpot nhằm thu thập dữ liệu từ Facebook, Instagram và Facebook Audience Network (FAN) và […]