facial reshaping vfx Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Định Dạng Lại Khuôn Mặt – Trang Điểm Số – VFX

Không chỉ có thể xóa nếp nhăn hay là thẹo, hay làm cho trẻ tuổi hơn theo kiểu cải lão hoàn đồng, mà thế giới hậu kỳ vfx còn có thể làm thay đổi khối định dạng lại khuôn mặt theo ý, điều này luôn phù hợp với các ca sỹ khi không chỉ mong […]